SIKRINGSSKAP

Trenger du oppgradering av sikringsskap?
Vi i Bergen elektro og varme har god kompetanse og lang erfaring med montering og oppgradering av sikringsskap i bolig og næringsbygg.
Det er viktig å ha et oppdatert sikringsskap for å unngå ulykker forårsaket av feil og utslitte komponenter. Om du har sikringsskap av gammel standard som ikke er bygget for dagens bruk, bør du vurdere å bytte innholdet til moderne standard som sørger for at anlegget blir mindre brannfarlig. Det kan også være aktuelt å bytte sikringsskap dersom du har foretatt større endringer av det elektriske anlegget i huset.
Er du usikker på om sikringsskapet ditt fyller kravene eller har andre spørsmål om sikringsskap? Kontakt oss så tar vi en sjekk for deg og gir deg en pris på det eventuelle arbeidet.

KONTAKT

Har du dårlig tid?

Kontakt oss direkte:
• Telefon: 55 18 22 44
• E-post: post@belva.no